Hasse Rydbergs Alster    
Börje Pantzar o Hans Rydberg har filmat hus o gårdar runt Tellekulen med omnejd
  Del 1  Del 2  Del 3  Del 4  Del 5  Del 6  Del 7  Del 8  Del 9    
    
Sågspel Hans Rydberg. Se film från bl.a TV        

Hästholmenfilm med Evald Pettersson
Del 1    Del 2     Del 3     Del 4      

1994 BIKs 60 års Jubileum med intervjuer av gamla Boetprofiler