Hasse Rydbergs Alster      
Drottningstorp   skola
TORPINVENTERING TREHÖRNA
TORPINVENTERING ST ÅBY        
HUS  TORP O GÅRDAR               
HISTORIK ORDSPRÅK                      
FAMILJ O SYSKON
BRÖLLOPSKORT 
PERSONALBUM      
KONTAKT                   
SKOLBYGGDNADER
skolkort
   
           Drottningstorp skola                           
          skolkort                                    
 
 
                                                                 Vinjet Drottningstorp skola


                                                                Lärare i  Drottningstorp skola
                                                      
1869 -1872 Examenkattalog text 1927-1928 klass 2 o 3-6 text 1933-1934 årskurs 2 Fortsätt skola
1902-1917 Mindre folkskola text 1928-1929 klass 1 o 3-6 text 1934-1935 klass 1-3 o 4-5 text 
1917-1918 klass 1-2 o 1-4 text 1929-1930 klass 2 o 4-6 text 1935-1936 klass 2 o 4-6 text
1918-1919 klass 1-2 o 1-4 text 1929-1930 årskurs 1-2 Forts.skola 1936-1937 klass 2 o 4-6 text
1919-1920 klass 1-2 o 1-4 text 1930-1931 klass 1-3 o 5-6 text 1936-1937 årskurs 1 Fortsätt skola
1920-1921 klass 1-2 o 3-4 text 1930-1931 klass 2 o 4-6 text 1937-1938 klass 2 o 4-6 text
1921-1922 klass 1-2 o 3-4 text 1930-1931 årskurs 1-2 Forts.skola 1937-1938 årskurs 2 Fortsätt skola
1922-1923 klass 1-2 o 3-6 text 1931-1932 klass 2 o 4-6 text 1938-1939 klass 1 o 3-5 text
1923-1924 klass 1-2 o 3-6 text 1931-1932 årskurs 1-2 Forts.skola 1939-1940 klass 2 o 4-6 text
1924-1925 klass 1-2 o 3-6 text 1932-1933 klass 1 o 3-5 text 1940-1941 klass 1 o 3-5 text
1925-1926 klass 1-2 o 3-6 text 1932-1933 årskurs 1-2 Forts.skola 1941-1942 klass 2 o 4-6 text
1926-1927 klass 1-2 o 3-6 text 1933-1934 klass 2 o 4-6 text