Hasse Rydbergs Alster      
Munkeryd skola
        
TORPINVENTERING TREHÖRNA
TORPINVENTERING ST ÅBY        
HUS  TORP O GÅRDAR               
HISTORIK ORDSPRÅK                      
FAMILJ O SYSKON
BRÖLLOPSKORT 
PERSONALBUM      
KONTAKT                   
SKOLBYGGDNADER
skolkort
   
    Munkeryds skola          
skolkort          
   
                                      

                                                             Vinjet Munkeryd skola klass 1 till 7
                                                                                
                                                               Lärare i Munkeryds skola
1910 Munkeryd skola KORT 1932-1933 klass 3 o 6 text 1946-1947 klass 1 o 2 text
1912 Munkeryd skola KORT   1932-1933 Fortsättningsskola text 1946-1947 klass 3 o 7 text
1916-1917 klass 1 o 2 text 1933 Munkeryd skola  KORT  1947-1948 klass 1 o 2 text
1916-1917 klass 1 o 4 text 1933-1934 klass 1 o 2 text 1947-1948 klass 3 o 7 text
1917-1918 klass 1 o 4 text 1933-1934 klass 3 o 6 text 1947-1948 klass 1 o 7 KORT
1918-1919 klass 1 o 2 text 1933-1934 Fortsättningsskola text 1948-1949 klass 1 o 2 text
1918-1919 klass 1 o 4 text 1934-1935 klass 1 o 2 text 1948-1949 klass 3 o 7 text
1919-1920 klass 1 o 2 text 1934-1935 klass 3 o 6 text 1949-1950 klass 1 o 2 text
1919-1920 klass 1 o 4 text 1934-1935 Fortsättningsskola text 1949-1950 klass 3 o 7 text
1920-1921 klass 1 o 2 text 1935-1936 klass 1 o 2 text 1948 Skolresa Stadshuset Sthlm
1920-1921 klass 1 o 4 text 1935-1936 klass 3 o 6 text 1950-1951 klass 1 o 2 text
1920 Munkeryd skola KORT 1935-1936 Fortsättningsskola text 1950-1951 klass 3 o 7 KORT
1921-1922 klass 1 o 2 text 1936-1937 klass 1 o 2 text 1950-1951 klass 5 o 7 KORT
1921-1922 klass 3 o 6 text 1936-1937 klass 3 o 6 KORT 1951-1952 klass 1 o 2 text
1922-1923 klass 1 o 2 text 1936-1937 Fortsättningsskola text 1951-1952 klass 3 o 7 text
1922-1923 klass 3 o 6 text 1937-1938 klass 1 o 2 text 1952-1953 klass 1 o 2 text
1923-1924 klass 1 o 2 text 1937-1938 klass 3 o 6 text 1952-1953 klass 5 o 7 text
1923-1924 klass 3 o 6 text 1937-1938 Fortsättningsskola text 1952 Munkeryd skola KORT 
1923-1924 Fortsättningsskola text 1938-1939 klass 1 o 2 text 1953-1954 klass 1 o 2 KORT
1924-1925 klass 1 o 2 text 1938-1939 klass 3 o 6 text 1953-1954 klass 5 o 7  KORT
1924-1925 klass 3 o 6 text 1938-1939 Fortsättningsskola text 1954-1955 klass 1 o 2  KORT
1924-1925 Fortsättningsskola text 1939-1940 klass 1 o 2 text 1954-1955 klass 1 o 7  KORT
1925-1926 klass 1 o 2 text 1939-1940 klass 3 o 6 text 1955-1956 klass 1 o 2  KORT 1
1925-1926 klass 3 o 6 text 1939-1940 Fortsättningsskola text 1955-1956 klass 1 o 2  KORT 2
1925-1926 Fortsättningsskola text 1940-1941 klass 1 o 2 text 1955-1956 klass 5 o 7  KORT
1926-1927 klass 1 o 2 text 1940-1941 klass 3 o 6 text 1956-1957 klass 1 o 2 KORT
1926-1927 klass 3 o 6 text 1940-1941 Fortsättningsskola text 1956-1957 klass 5 o 7 text
1926-1927 Fortsättningsskola text 1941-1942 klass 1 o 2 text 1957-1958 klass 1 o 2 KORT
1927-1928 klass 1 o 2 text 1941-1942 klass 3 o 6 text 1957-1958 klass 5 o 7 KORT
1927-1928 klass 3 o 6 text 1941-1942 Fortsättningsskola text 1958-1959 klass 1 o 2 text
1927-1928 Fortsättningsskola text 1942-1943 klass 1 o 2 KORT 1958-1959 klass 5 o 7 KORT
1928-1929 klass 1 o 2 text 1942-1943 klass 3 o 6 KORT 1959-1960 klass 1 o 2 text
1928-1929 klass 3 o 6 text 1943-1944 klass 1 o 2 KORT 1959-1960 klass 3 o 7 text
1928-1929 Fortsättningsskola text 1943-1944 klass 3 o 7 text 1959-1960 klass 5 o 7 KORT 1
1929-1930 klass 1 o 2 text 1943-1944 klass 1 o 6 KORT 1959-1960 klass 5 o 7 KORT 2
1929-1930 klass 3 o 6 text 1944-1945 klass 1 o 2 text 1959-1960 klass 5 o 7 KORT 3
1929-1930 Fortsättningsskola text 1944-1945 klass 3 o 7 text 1960-1961 klass 1 o 2 KORT
1930-1931 klass 1 o 2 text 1944-1945 Fortsättningsskola text 1960-1961 klass 5 o 7 KORT 1
1930-1931 klass 3 o 6 text 1945 skolresa Stockholm  1960-1961 klass 5 o 7 KORT 2
1930-1931 Fortsättningsskola text 1945-1946 klass 1 o 2 text 1961-1962 klass 3 o 4 text
1931-1932 klass 1 o 2 text 1945-1946 klass 1 o 7 KORT 1 1962-1963 klass 3 o 4 text
1931-1932 klass 3 o 6 text 1945-1946 klass 1 o 7 KORT 2 1963 Munkeryd skola KORT  
1931-1932 Fortsättningsskola text 1945-1946 klass 3 o 7 text 1963 Munkeryd upphörde 1963
1932-1933 klass 1 o 2 text Munkeryd gamla KORT


Munkeryd ny skola KORT