Hasse Rydbergs Alster      
        Torpinventering Trehörna
 
TORPINVENTERING ST ÅBY        
HUS  TORP O GÅRDAR               
HISTORIK ORDSPRÅK                      
SKOLKORT  
FAMILJ O SYSKON
BRÖLLOPSKORT 
PERSONALBUM      
KONTAKT                   
TORPINVENTERING TREHÖRNA
 image

 
 
27 torp från Trehörna Torpinventering se film            
Knektnamn Trehörna  Soldattorp Trehörna
                                                      Trehörna Torpinventeringslista 1 till 196 
                                                           Trehörna Torpinventering 1988
                                                                 Bebodda torp i Trehörna
                                                                     Torpinventeringskarta
Nr 001 Allmäningen gård Tjuvakärret Nr 067 Hålan Nybygget Nr 133 Svärdsfalla Snärjan                  
Nr 002 Kolsta Svenstorp Nr 068 Hålan Lövhagen Nr 134 Svärdsfalla Vadstena
Nr 003 Rävskinshultsdelen Nr 069 Hult Nyarp Nr 135 Svärdsfalla Sjöstorp
Nr 004 Lindebergsdelen Nr 070 Hult Lyckan Nr 136 Svärdsfalla Sjöstugan
Nr 005 Fagerhultsdelen Nr 071 Hägna Hallen Nr 137 Svärdsfalla Sundstugan
Nr 006 Lindesbergsdelen (Fagerhult) Nr 072 Hägna Platsen Nr 138 Svärdsfalla Torrarp
Nr 007 Kolstadelen Nr 073 Hägna Sveden Nr 139 Svärdsfalla Sågstugan
Nr 008 Rävskinshultsdelen Nr 074 Hägna Lakabäcken Nr 140 Svärdsfalla Kalvstugan Älteryd
Nr 009 Torkmossen eller Fribergskärr Nr 075 Hägna Tällekullen Nr 141 Slangeryd Bråten soldatt. nr 36
Nr 010 Beckhemmet eller L:a Käkvik Nr 076 Hägna Luren Nr 142 Slangeryd N Kvarn Mjölnartorp
Nr 011 Kälvik eller Videkärret Nr 077 Hägna Nytorp Nr 143 Slangeryd Hybbeln Högkulla
Nr 012 Stormatorp skogvaktarboställe Nr 078 Hägna Moen Husartorp Nr 144 Slangeryd Sågstugan
Nr 013 Allmäningen Sörås Nr 079 Hägna Hagalund Knulen Nr 145 Slangeryd Anderstorp
Nr 014 Allmäningen Lidfallakärret Nr 080 Hägna Moastugan Nr 146 Slangeryd Mossen Mosstorpet
Nr 015 Allmäningen Skrålbokärret Nr 081 Hägna Bygget Nr 147 Slangeryd Fridhem
Nr 016 Allmäningen Stenbäckskärret Nr 082 Hägna Ranna Randen Nr 148 Slangeryd Friborg Fribäck
Nr 017 L:a Väsjötorp Fagerhult Nr 083 Höganskog Grönlund Nr 149 Slangeryd Kälkestem Skogstorp
Nr 018 Häradsallmäningen Fia vid Lorn Nr 084 Jägersholm Fribäck Nr 150 Slangeryd Stenviken
Nr 019 Bertilstugan eller Ålebäcken Nr 085 Jägersholm Anderstorp Nr 151 Slangeryd Lyckan
Nr 020 Bråmålen Hansarp Nr 086 Klämman eller Bråmålarestugan Nr 152 Slangeryd Österhagen
Nr 021 Bråmålen Lövhagen Nr 087 Kopparp (Stubben) Lövhagen Nr 153 Svärdstorp Svärdstorpsstugan
Nr 022 Bjärsjö Hornbetan soldattorp Nr 088 Kättestorp Nr 154 Stubben Udden
Nr 023 Bjärsjö Borgen Nr 089 Lilla Sandkullen Stockabäck Nr 155 Stubben Nybygget
Nr 024 Bjärsjö Bäcken Nr 090 Lilla Sandkullen Bygget Nr 156 Boviken Trehörna Säteri
Nr 025 Bjärsjö Anderstorp Nr 091 Lorsände Fagernäs 1 och 2 Nr 157 Trehörna Säteri
Nr 026 Bjärsjö Dammen Nr 092 Lorsände Långmossen Nr 158 Trehörna Sköttorp Gottfridsdal
Nr 027 Bjärsjö Nybygget Nr 093 Lärkemålen Lybeck Nr 159 Trehörna Säteri Svartarp
Nr 028 Nyarp saknas torp Nr 094 Lärkemålen Granstorp Nr 160 Trehörna Säteri Löverhult
Nr 029 Drottningstorp saknas torp Nr 095 Lärkemålen Andersbo Nr 161 Trehörna Säteri Lilla Löverhult
Nr 030 Ekeberg med Lassarp Ekstugan Nr 096 Olstorp Hemmet Nr 162 Trehörna Säteri Tigersberg
Nr 031 Ekeberg Lönnemålen soldatt. Nr 097 Olstorp Perstorp Perhemmet Nr 163 Trehörna Sätei Knäppet
Nr 032 Ekeberg Lassarp Lönnemålen Nr 098 Olstorp Vråen Nr 164 Trehörna Säteri Nyhagen
Nr 033 Ekeberg med Lassarp Eketorp Nr 099 Olstorp Småland Nr 165 Trehörna Säteri Älggölen
Nr 034 Ekeberg  Lassarp Böneholm Nr 100 Olstorp Ängstugan Nr 166 Trehörna Säteri Karlstorp
Nr 035 Ekeberg med Lassarp Jonstorp Nr 101 Pukeryd Pukastugan Nr 167 Trehörna Säteri Ålebäcken
Nr 036 Ekeberg Lassarp Gröneskog Nr 102 Pukeryd Lönnstugan Nr 168 Trehörna Säteri Hallen
Nr 037 Ekeberg Lassarp Hästhagen Nr 103 Pukeryd Lilla Lönnstugan Nr 169 Trehörna Säteri Tigershall
Nr 038 Fiflefall Fällan Nr 104 Pukeryd Brofällorna Nr 170 Trehörna Säteri Linneberg
Nr 039 Fiflefall Fiflefallstugan Nr 105 Rönnestad Mada Nr 171 Trehörna Säteri Krogen
Nr 040 Fiflefall Fällestugan 1 Nr 106 Rönnestad Sandstorp Nr 172 Trehörna Säteri Smedstorp
Nr 041 Fiflefall Fällestugan 2 Nr 107 Rönnestad Häradsgropen Nr 173 Trehörna Säteri Håkanstorp
Nr 042 Fliseryd Rosenvall Nr 108 Rönnestad Härsgropen Nr 174 Trehörna Säteri Kyrkängen
Nr 043 Flugebo Boshem Nr 109 Rönnestad Öna Öa Moscau Nr 175 Trehörna Säteri Smällen
Nr 044 Flugebo Hytten Nr 110 Norra Rödje Marken Nr 176 Trehörna Säteri Stampen
Nr 045 Flugebo Kerken Nr 111 Norra Rödje Nyhem eller Bäck Nr 177 Trehörna Säteri Sjökullen
Nr 046 Flugebo Bäckastugan Nr 112 Rödje Hagalund Nr 178 Trehörna Säteri Skogäng
Nr 047 Fågeltorp Kohlstorp Nr 113 Rödje Envisan Nr 179 Trehörna Säteri Svartgölen
Nr 048 Finnarp Harhult eller Kullen Nr 114 Rödje Lilla Envisan Nr 180 Tullporten Söräng
Nr 049 Göteryd Skogstorp Nr 115 Rödje Harget Nr 181 Tullporten Nilastorp Kulltorp
Nr 050 Göteryd Backen Nr 116 Norra Rödje Svenstorp Nr 182 Tullporten Lövstugan
Nr 051 Göteryd Högstorp Nr 117 Norra Rödje Bygget Nr 183 Tullporten Skogvaktarboställe
Nr 052 Göteryd Gatano Nr 118 Skruvhult Stenbron soldatt. 56 Nr 184 Tullporten Mossastugan
Nr 053 Göteryd Uddebacken Nr 119 Skruvhult Stenbron soldatt. 57 Nr 185 Tullporten Grindstugan
Nr 054 Göteryd Bakom Nr 120 Skruvhult Mossebo Nr 186 Tullporten Maj-Karis backstuga
Nr 055 Göteryd Karlslund Nr 121 Skruvhult Kerlstorp Nr 187 Vättersborg Templet Bengtas
Nr 056 Göteryd Simarp Nr 122 Skruvhult Rosenberg Nr 188 Vättersborg Rehnsborg
Nr 057 Haddemålen Hagalund Nr 123 Skrångstorp Hagen Nr 189 Ödebjörnarp Karlstorp
Nr 058 Hallången Lindön Nr 124 Skrångstorp Fällan Nr 190 Ödebjörnarp Stora Kuren
Nr 059 Hult Kvarntorp Klinten Nr 125 Skrångstorp Karlstorp Nr 191 Ödebjörnarp Lilla Kuren
Nr 060 Hult Kvarntorp lägenhet Nr 126 Stutarp Månstorp Nr 192 Ödebjörnarp Tittan eller Skogäng
Nr 061 Hult Skog Nr 127 Stutarp Slättmossen Nr 193 Ödebjörnarp Fällan
Nr 062 Hult Bygget Nr 128 Svärdsfalla Österbo Rusthåll Nr 194 Ödebjörnarp Björnberg
Nr 063 Hult Madstugan Mossastugan Nr 129 Svärdsfalla Lövfällan Nödfallet Nr 195 Ödebjörnarp Björkbacken 
Nr 064 Hult Madfällorna Nr 130 Svärdsfalla Vrångdalen Nr 196 Ödebjörnarp Önnarp
Nr 065 Hult Hagan Hagalund Lund Nr 131 Svärdsfalla Kullen
Nr 066 Hult Hagen Nr 132 Svärdsfalla Brostorp