Hasse Rydbergs Alster
TORPINVENTERING STORA ÅBY
     
        
TORPINVENTERING TREHÖRNA
HUS  TORP O GÅRDAR               
HISTORIK ORDSPRÅK                      
SKOLKORT  
FAMILJ O SYSKON
BRÖLLOPSKORT 
PERSONALBUM      
KONTAKT                   
TORPINVENTERING ST ÅBY
 image

 Se alla torp på film från torpinventeringen
 Stora Åby Torpinventering se film

Torpinventering (pdf i nytt fönster)    
Torpinventeringen började 1991 i Västantorp. Hans Rydberg var cirkelledare, Harry Ström var den som sökte uppgifter efter sist boende på torpen i arkiven på biblioteket och arkivet i Vadstena, även i Stockholm.
 År 2000 var sista vandringen då Harry blev sjuk. För att folk som
vill söka sina rötter ska hitta torpen lättare
  har vi bestämt att skriva in koordinater från GPS. De kommer också att finnas på en karta över Stora Åby socken.
Bilderna kommer från Hans Rydbergs samling. Har Ni frågor, åsikter eller vill kontakta mej via mail hasse@hasserydbergsalster.se
 
Det finns en torpbetecknig, torpens namn från A till Ö med koordinater  torpskyltar från A till Ö
förteckning på knekttorp och knektar i Stora Åby socken  samt Sist boende på torpen i Stora Åby från A till Ö
     
Alboryd Alboryd 127 Gårdshult Snurralyckan 62 Renstad Bränneryd 270
Alboryd Knäpperyd 128 Gårdshult Stubbatorpet 61  
    Ruskelsby Grenadjärtorp 49
Stora Aleryd Axlund 60 Göleryd 1/50 mantal 156 Ruskelsby Racklan 48
Stora Aleryd Matungen 18 Göleryd Bosens 274 Ruskelsby Sandalstorpet 47
Stora Aleryd Sandlyckan 19 Originalet Bose - Johan Ruskelsby Sandtorp 50
Stora Aleryd Sjökullen 17 Göleryd Högstorp 110 Ruskelsby Torgalyckan 51
Stora Aleryd Torp 21 Göleryd Rikeshagen 275  
Stora Aleryd Åttingen 20 Göleryd Stjärnlyckan 230 Ryket Granudden 224
  Hulda i Göleryd Ryket Hålan 104
Amundeby Barkatorpet 96   Ryket Ingetorpet 103
Amundeby Grenadjärtorp 97 Halvarby Bergfeltatorpet 38  
Amundeby Strids 264 Halvarby Greckatorpet 39 Rävskinshult Skognäs 112
Amundeby Torp 98 Halvarby Greckatorpet 42  
Amundeby Vischen 99 Halvarby Grenadjärtorp 41 Sjögård Berget 75
  Halvarby Jons 260 Sjögård Carlstorp 77
Basliden 1/8 mantal 169 Halvarby Vråna 43 Sjögård Hålberget 78
Basliden Kling-Johans 136   Sjögård Starby 76
Basliden Lönsens 137 Heda Allmäning Hällemon 267  
Basliden Ödegården 168 Sockenallmäningen Hällemon Skinnaretorp Skinnarbo 221
    Hon gick under namnet Mor Stål
Bergskullen Torp 170 Höghult Fhyratorpet 151 Skinnaretorp Skinnaretorp 223
  Hos gubben i Höghult Skinnaretorp Skinnarängen 222
Björnseryd Bykvarn 258 Höghult Nytorp 153  
Björnseryd Bysmedja 259 Höghult Petter-Svenslyckan 152 Skog Grenadjärtorp 66
Björnseryd Fåglatorpet 52 Höghult Stenbäckskärret 276  
Björnseryd Fällan 53   Skramlan Hultet 36
  Ingabola Mobergstorpet 183 Skramlan Höjs 34
Blixhult Fällan 5 Ingabola Norralyckan 182 Skramlan Kareten 35
Blixhult Mossen 6   Skramlan Kvarnryds Kvarn 33
Blixhult Torp 212 Jonshult Enekullen 135  
    Skräddarp 1 48 Mantal 11
Boeryd Berggård 178 Jonstorp Fallströmstorpet 142 Skräddarp Sandlyckan 12
Boeryd Berggård Rothem 102 Jonstorp Torp 143  
Boeryd Skottingen 157   Sonaby Grönlund 126
Boeryd Torp 101 Järnstad (nytt fönster)  
    Sotäng Eklund 233
Bonderyd Biskoplyckan 121 Järperyd Betlehem 122 Sotäng Malkomatorpet 234
Bonderyd Blidalyckan 117 Järperyd Fredriktorpet 227 Sotäng Torp 236
Bonderyd Ceasarlyckan 120 Järperyd Järpatorpet 228  
Jonas Persson Ceaser livstidsfånge   Stenkilsby Amundetorpet 174
Bonderyd Grönlund 115 Jönsabola Båten 73 Stenkilsby Grenadjärtorp Sand 173
Bonderyd Hagalyckan 116 Jönsabola Grenadjärtorp 74 Stenkilsby Källevik 166
Bonderyd Sjönäs 119   Stenkilsby Sand 175
Bonderyd Öbergstorpet 118 Kalvhult Håkanstorpet 24  
  Kalvhult Lussetorpet 26 Stenseryd Dungen/Laggartorpet 231
Bro Berget 86 Kalvhult Tryggalinetorpet 25 Stenseryd Stenbacken 113
Bro Grenadjärtorp 83    
Bro Gäddlyckan 79 Krisseby Hagalund 29 Storeryd Storereydstorpet 129
Bro Hällan Ulrikabacken 167 Krisseby Såg 30  
Bro Hästhagen 82   Stubben Backstuga 220
Bro Jernströmstorpet 80 Kroxeryd Karl-Jaenslyckan 37 Stubben Stenstorp 219
Bro Madbacken 81    
Bro Torp 84 Kvarnkärr Norra Bäcken 161 Syllerstorp Dunderstavas 100
Anders Herman Alm i Bro Kvarnkärr Södra Kullen 159 Syllerstorp Hundkullen 225
Bro Torp 87 Kvarnkärr Stora Torp 162 Syllerstorp Hästhagen 109
Bro Tåken 85   Syllerstorp Krongård Långängen 226
  Kälkebo Dammen 71 Syllerstorp Krongård Ängshemmet 232
Bunkabola Missuna 176 Kälkebo Håkalyckan 67 Syllerstorp Mossen 285
Bunkabola Skobsby 171 Kälkebo Kvarn 72 Syllerstorp Petterakallgårn 235
Bunkabola Vallgatan 172 Kälkebo Nissalycken 68 Syllerstorp Åkersberga 273
  Kälkebo Såg 69  
Bäck Gladlättan 90 Kälkebo Torp 163 Tingstad Ahlstorp 56a
Bäck Hökamossen 261 Kälkebo Ullrikstorpet 70 Tingstad Grenadjärtop 55
Bäck Nybygget 40 Kälkeboiterna Tingstad Kaninebo 265
Bäck Strandtorpet 89   Tingstad Kvarn 56b
Bäck Tovalyckan 40b Mellanmaden Torp 150 Tingstad Skogstorp 54
  Hos Johanna o Anders Mellamaden Tingstad Torp 266
Bökö Kaxalyckan 131    
Bökö Skogslund 130 Morlejan Lilla Sandkullen 210 Topphult Sången 177
Bökö Vältan 132 Morlejan Lilla Torp 211 Topphult Torp 165
Bökö Åskviggelyckan 286 Morlejan Stora Nyhem 209  
    Toretorp Hybbeln 164
Böneryd Loralyckan 229 Månsabola Harlingalyckan 141  
  Månsabola Kjälslyckan 140 Tuna Grenadjärtorp 23
Djupvadet Käringkullen 125 Månsabola Stötatorpet 138 Tuna Målarns 22
Djupvadet Norräng 124    
Djupvadet Sventalyckan 123 Nisshult Björkeberg 45 Tyrsabola Holmen 88a
Nisshult Hybbeln 46 Tyrsabola Hökalyckan 88b
Ermundeby Bysmedja 263 Nisshult Stubben 44  
Ermundeby Kälkebo Grenadjärtorp 94 Att stjäla en julgris Uppsala Grenadjärtorp 31
Ermundeby Spelarns 93   Uppsala Kvarn 32
Ermundeby Torp 95 Pelarbo Håletorp Friskalyckan 154 Uppsala Söränga 257
Ermundeby Trätoffelmakaren 91 Pelarbo Håletorp Nybygget 155  
Ermundeby Uttersberg 92 Pelarbo Håletorp Sten 181 Väsjötorp Torp 279
Pelarbo Renatorpet 114  
Ersbola Broddalyckan 133   Västantorp Bygget 2
Ersbola Öbergstorpet 134 Prästabola Prästabolatorpet 139 Västantorp Mjölnarestugan 3
  Västantorp Skomakaretorpet 4
Ershult Stenhuggarlyckan 27 Prästtorp Byakvarn 16b Västantorp Skräddartorpet 1
Ershult Södra Fällan 28 Prästtorp Kinesiska muren 16a  
Ershult Torp 262 Prästtorp Torp 280 Åby (nytt fönster)
     
Fallsberg Allmäningen Lönsa-Johan 8 Ramberstorp Drabo 147 Äng Grenadjärtorp Äng 59
Fallsberg Kullen 9 Ramberstorp Evalyckan 146 Äng Lassalyckan 57
Lilla Fallsberg Lönsen 7 Ramberstorp Gransjökullen 148 Äng Tryggatorpet 58
Lilla Fallsberg Torp 158 Ramberstorp Mellangården 145  
Stora Fallsberg Torp 160 Ramberstorp Norra Sjötorpet 149 Öna Grindstugan 10
Sänkegölsälgen Ramberstorp Viken 144 Öna Sanstorp 13
  Fattigdom och boende i skogsbygd Öna Sandstorp 15
Frätzabola Grenadjärtorp 65   Öna Sjönäs 14
Frätzabola Holmatorpet 63 Renemo Abrahamstorpet 202  
Frätzabola Ängslyckan 64 Renemo Kålpinan 198  
  Renemo Perslyckan 196  
Fällan Anna-Stugan 180 Renemo Ruskatorpet 197  
Fällan Kärrbacken 277 Renemo Tattarlyckan 199  
Fällan Myrekullen 179 Renemo Timmerkullen 201  
Johan i Fällan Renemo Lilla Rederstorpet 191  
Alfred i Skrovelkärret o hans tant  Renemo Stora 1 32 Mantal 195  
  Renemo Stora Grenadjärtorp 193  
  Renemo Stora Hängslen 200  
  Renemo Stora Renmanstorpet 192  
  Renemo Stora Ängellyckan 194